Dovre design as

 

Post adr. Postboks 12 | 2659 Dombås | Besøksadr. Sentralplassen 5C | 2660 Dombås | e-post: anders@dovre-design.no

TELEFON

+47 909 36 185

Når form løfter budskap!

Design handler det om å finne ut hva du skal si til hvem og hvordan du skal si det mest mulig effektivt. Vi vet hvor viktig det visuelle språket er for å øke konkurransekraften og nå fram til ønsket målgruppe. Vi har bred erfaring og vil gi deg god hjelp med de kreative oppgavene. Vår visjon er å skape design som inspirerer og treffer!

 

Vi visualiserer ditt budskap på papir eller andre trykte medier

Logodesign | Etiketter | Visittkort | Bokomslag | Foldere | Brosjyrer | Magasiner | Alt av storformat og materiell til messer etc.

LØSNINGER PÅ ALLE TYPER MEDIA • FOTO OG FILM

Målet med markedsføring er å kjenne og forstå kunden så godt at produktet eller tjenesten passer ham og selger seg selv.
Forretningsdrift har kun to grunnleggende funksjoner - markedsføring og nyskaping. Peter Drucker