Dovre design as

Kunder:

Eurostop • Frich´s kafeteria • Dombås Eiendomsselskap • Dovre kommune  • Lesja kommune • Villreinsentret Hjerkinn Pilegrimsentret Hjerkinn  • Dovre kyrkjelege råd • Landsskytterstevenet 2015 • Normark as • Snøhetta forlag as

Bokstav og Bilde as • Snøhetta forlag • Norske kadaverhunder • Bactoforce • Oslo forlagstrykkeri as • Interface media as

m.m......

 

Post adr. Postboks 12 | 2659 Dombås | Besøksadr. Sentralplassen 5C | 2660 Dombås | e-post: anders@dovre-design.no

TELEFON

+47 909 36 185

LØSNINGER PÅ ALLE TYPER MEDIA • FOTO OG FILM

Målet med markedsføring er å kjenne og forstå kunden så godt at produktet eller tjenesten passer ham og selger seg selv.
Forretningsdrift har kun to grunnleggende funksjoner - markedsføring og nyskaping. Peter Drucker