Dovre design as

Med flere års erfaring i grafisk bransje med hovedvekt på design, kan vi hjelpe deg og din bedrift til å velge grafiske løsninger som passer til ditt behov. I nært samarbeid med deg som kunde, utvikler og visualiserer vi dine ideér og kampanjer,

 

Vi vet hvordan en vare skal selges, et budskap skal viderebringes, eller en løsning skal presenteres. Vårt håndverk er design – men design er mer enn farger, papir og bokstaver. En god design er et kommunikasjonsredskap, og bak all kommunikasjonen ligger tanker og kreative løsninger som avgjør om  den treffer eller bommer  på  dine kunder.

 

Vi jobber også i tett samarbeide med  velrenomerte trykkerier å sikre best mulig kvalitet på trykksaker og at leveringene blir gjort etter avtale.

I tillegg har vi eget produksjonsutstyr for kvalitetsprint av mindre opplag.

 

Post adr. Postboks 12 | 2659 Dombås | Besøksadr. Sentralplassen 5C | 2660 Dombås | e-post: anders@dovre-design.no

TELEFON

+47 909 36 185

Man må ennå ha kaos i seg for å skape en dansende stjerne. Friedrich Nietzsche

LØSNINGER PÅ ALLE TYPER MEDIA • FOTO OG FILM

Målet med markedsføring er å kjenne og forstå kunden så godt at produktet eller tjenesten passer ham og selger seg selv.
Forretningsdrift har kun to grunnleggende funksjoner - markedsføring og nyskaping. Peter Drucker